تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با منیژه داوری
S3 : 09:28:42
نمایش بیله دیگ بیله چغندر | گفتگوی تیوال با منیژه داوری  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با منیژه داوری / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش بیله دیگ بیله چغندر
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸