تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مریم اسماعیلی
S2 : 23:02:18
نمایش اصل ۴۴ قانون اساسی | گفتگوی تیوال با مریم اسماعیلی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مریم اسماعیلی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش اصل ۴۴ قانون اساسی
۱۴ مهر ۱۳۹۸