تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مهدی مقیمی
S3 : 08:59:49
نمایش خرس آرکانسا | گفتگوی تیوال با مهدی مقیمی  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مهدی مقیمی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

درباره نمایش خرس آرکانسا
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸