تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مهدی مقیمی اسفندآبادی
S3 : 06:06:17
نمایش کُوکُوی گردن دراز | گفتگوی تیوال با مهدی مقیمی اسفندآبادی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مهدی مقیمی اسفندآبادی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش کُوکُوی گردن دراز
۰۹ شهریور ۱۳۹۸