تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مهدی موسی خانی
T1 : 07:11:37
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مهدی موسی خانی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده:  مهشاد حجتی

درباره نمایش کاریزماه
۲۰ دی ۱۳۹۵