تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با محمدرضا قلی پور
S3 : 09:26:10
نمایش آپرکات | گفتگوی تیوال با محمدرضا قلی پور  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با محمدرضا قلی پور / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش آپرکات
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸