تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مجتبی بستان پیرا
S3 : 09:40:16
نمایش آمیگدال | گفتگوی تیوال با مجتبی بستان پیرا | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مجتبی بستان پیرا / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش آمیگدال
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸