تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با نادر خوش بخت
S3 : 00:12:55
نمایش کار هنرپیشه روی خود | گفتگوی تیوال با نادر خوش بخت | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با نادر خوش بخت / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

درباره نمایش کار هنرپیشه روی خود
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸