تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با رسول کاهانی
S3 : 09:19:43
نمایش شربت سینه | گفتگوی تیوال با رسول کاهانی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با رسول کاهانی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

درباره نمایش شربت سینه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸