تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با ریحانه باغبادی
S2 : 09:22:34
نمایش خونمون تماشاخونست | گفتگوی تیوال با ریحانه باغبادی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با ریحانه باغبادی / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش خونمون تماشاخونست
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸