تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با سحر حصاری
S3 : 13:38:43
نمایش خاموشان | گفتگوی تیوال با سحر حصاری | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با سحر حصاری / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش خاموشان
۲۲ آبان ۱۳۹۸