تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با سجاد باقری
S2 : 09:12:07
نمایش بیا جلوتر | گفتگوی تیوال با سجاد باقری | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با سجاد باقری / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

درباره نمایش بیا جلوتر
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸