تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با سلمان فرخنده
S2 : 09:41:07
نمایش جنین جن زده | گفتگوی تیوال با سلمان فرخنده  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با سلمان فرخنده / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش جنین جن زده
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸