تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با سامان تیرانداز
S3 : 20:25:12
نمایش هفت خواب | گفتگوی تیوال با سامان تیرانداز  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با سامان تیرانداز / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش هفت خواب
۲۰ دی ۱۳۹۷