تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با تبسم شاه پوری
S3 : 13:30:38
نمایش خفتگان و مردگان | گفتگوی تیوال با تبسم شاه پوری | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با تبسم شاه پوری / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش خفتگان و مردگان
۱۷ دی ۱۳۹۷