کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مجید نیرومند
S3 : 11:15:28 | com/org
نمایش تاریخ مختصر صلح | گفتگوی تیوال با مجید نیرومند | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مجید نیرومند / کارگردان.

درباره نمایش تاریخ مختصر صلح
رسول حسینی
۱۴ مهر ۱۳۹۸