کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مجید پورعزیزیان
S3 : 11:10:42 | com/org
نمایش در پوست شیر | گفتگوی تیوال با مجید پورعزیزیان | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مجید پورعزیزیان / کارگردان.

درباره نمایش در پوست شیر
رسول حسینی
۱۰ مهر ۱۳۹۸