تیوال نمایشنامه‌خوانی شاعر
T1 : 18:27:53
آکادمی بازیگری ژیوار
  ۱۵ تا ۲۵ مهر
  ۱۹:۰۰
  ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: داریو نیکودمی
: میکائیل شهرستانی
: (نقش خوانان): میکائیل شهرستانی، پرستو گلستانی، بهادر باستان؛ حق ناهید فرهمند، زهرا زمانی، مهدی جواهری، منیر ماندنی، ا احسان رحمتی، نسترن صفری، محسن زمانی، نغمه تقوی، مسعود آشوری
شهر:
تهران

مکان

پاسداران، خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، میدان قبا
تلفن:  ۲۲۸۸۸۶۸۱-۲۲۸۸۸۶۸۲