تیوال نمایش ساکورا: شکوفه‌ی گیلاس
T1 : 15:20:12
  یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۹:۰۰
  ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
 بها: ۳۵,۰۰۰ تومان

: کئین یوشیمورا

: کئین یوشیمورا
: کمپانی تاتر باران
: کیومرث مرادی
: سو سوگیرا یوکی
: سانکیچی توگه جنباکو-شیسو
: کئین یوشیمورا
: جون کورومیساوا
: شیگکی تاچی
: کانِهیسا اوساوا 
: اوئشیما-ایشوتن
: مریم رودبارانی
: کئین یوشیمورا
: شونئی هوریباتا شوگن-ساهو
: کئین یوشیمورا هانیاشینگیو
: فیو یوکیماسا ایسو (کوتسوزومی) اوساما کیتامورا (اوکاوا) تاتسو یاسوفوکو رانبیوشی اون نو دوجیوجی
: تتسوشین ساکاگوچی آجیکان
: کائورو هانازاکی
: ریکویا تراشیما اومیوکابا
: کو ایشاکاوا اومیوکابا-هویکوسیوگا
: هاتسوکو کیکوهارا  کوتو-کومیوتا اوکیفون
: سیکین تومیاما جیوتا یوکی
: کوشین ابیهارا شیچی-بونگو-سان
: پیتر، پال و مری «Gone the Rainbow»
: ولادیمیر هاروویتز «Stars and Stripes Forever»
: سلتیک میوزیک
: جسی نورمن شومان «Du bisy wie eine blume»
: دیتریش فیشر دایسکو
شومان «Im wundershönen Monat Mai»
: تویوسومی کانزه، یوشیو ماتسوزاکی، دانشگاه بازرگانی چیبا، اعضای کامیگاتامی-توموکای
: کامیگاتامی-توموکای

مرثیه؛ هیروشیما-ناکازاکی

خواهش‌ها:
لطفا به هیچ‌وجه در انتهای ساکورا دست نزنید. 
چشمان‌تان را در سکوت و سکون ببندید. 
و  با همدیگر برای صلح جهانی دعا کنید.
هنگامی‌که نور مجددا بازگشت لطفا چشم‌هایتان را باز کنید.
به جای خود برگردید و گلبرگ ساکورا را به عمق قلب خود ببرید.

راه های ارتباطی با تئاتر باران: سایت اینستاگرام کانال تلگرام

سبک:
درام
کشور:
ژاپن

مکان

خیابان فلسطین، پایین تر از خیابان انقلاب، پلاک ۲۹۲/۱
تلفن:  ۶۶۱۷۶۸۲۵، ۶۶۱۷۶۸۱۲

گزارش تصویری تیوال از نمایش ساکورا: شکوفه ی گیلاس / عکاس: حانیه زاهد

... دیدن همه عکس ها »

ویدیوهای وابسته