تیوال نمایش سونات شب
T1 : 06:40:32
  سه‌شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۹:۴۵
  ۵۰ دقیقه
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: سعید داخ
: گیلدا حمیدی، بهار نوحیان، امیر رئیسیان
: مجید داخ

: منوچهر زنده دل، سعید داخ، فهیمه معین
: حمید رضا نعیمی
: الهام بهزادی
: رضا مهدیزاده
: فرشته حدادپور
: شایان کیانی
: سپینود میرزائی
: محمد بهرامى
: مریم شریعتى
: گروه هنرى پژواک

دو نمایشنامه همراه:

زیبای بی اعتنا
نویسنده: ژان کوکتو 
مترجم: پرویز تاییدی

ببخشید، شماره عوضیه 
نویسنده: لوسیل فلچر 
مترجم: منیژه محامدی
 
تلفن رزرو: ٠٩٣۵۵۶٢٩٨٢٢
پیش فروش بلیت از ٧ فروردین ساعت ١٢ ظهر
سبک:
رئال

مکان

خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن:  ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸

گزارش تصویری تیوال از نمایش سونات شب / عکاس: رضا جاویدی

... دیدن همه عکس ها »