تیوال نمایش سونات شب
T30:03:57:14
خرید بلیت
۲۰,۰۰۰ تومان
  خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
  سه‌شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۶
  ۱۹:۱۵
  ۵۰ دقیقه
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: سعید داخ
: گیلدا حمیدی، بهار نوحیان، امیر رئیسیان
: مجید ذاخ


: منوچهر زنده دل، سعید داخ، فهیمه معین
: حمید رضا نعیمی
: الهام بهزادی
: رضا مهدیزاده
: فرشته حدادپور
: شایان کیانی
: سپینود میرزائی
: محمد بهرامى
: مریم شریعتى
: گروه هنرى پژواک

دو نمایشنامه همراه:

زیبای بی اعتنا
نویسنده: ژان کوکتو 
مترجم: پرویز تاییدی

ببخشید، شماره عوضیه 
نویسنده :لوسیل فلچر 
مترجم :منیژه محامدی
 
تلفن رزرو: ٠٩٣٥٥٦٢٩٨٢٢
پیش فروش بلیت از ٧ فروردین ساعت ١٢ ظهر
سبک:
رئال

مکان

خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن:  ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸