تیوال نمایش یه دونگ یه دونگ
T1:06:20:31
۲ساعت خنده به شرط دل درد
خرید بلیت
۲۵,۰۰۰ تومان
برابر توضیحات بخش خرید
  سرای محله اباذر
  پنجشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
  ۲۱:۰۰
  ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
 بها: ۲۵,۰۰۰ تومان

: سعید بصیری
: سعید بصیری، محسن علیمحمدی، مرتضی صمدانی، فرزانه روحی، فرشته صفری، لیلابیابانی
: وحید کوثری دریانی

: علی اکبرمشرفی

شماره رزرو: ۰۹۱۲۳۳۵۷۶۵۲، ۰۹۳۵۳۴۸۹۳۹۵، ۴۴۸۵۰۱۲۲ (نکته مهم: پیش از خرید و بعد از خرید حتما با شماره‌های نام برده شده تماس گرفته شود.)مکان

خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبرشرقی، خیابان اسکندرزاده، سرای محله اباذر