تیوال نمایشنامه‌خوانی زنانی که به بزها خیره شده‌اند
T1 : 07:29:54
  شنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۶ تا شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
  ۲۱:۰۰
  ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

: ایوب آقاخانی
: سمانه غدیری اسکندری
: (نقش خوانها به ترتیب حروف الفبا): آیدا حکیمی، امیر عبادی، سمانه غدیری اسکندری و محمدرضا فرنام
: علیرضا بلورچی

: سهیل کاظمی
: صابر عاقلی
: صادق غدیری اسکندری
: محسن حکیمی اصل
: محسن احمدی

این نمایش فقط دارای دو اجرا در تاریخ‌های ۴ و ۱۱ شهریورماه می‌باشد.

مکان

خیابان فلسطین، پایین تر از خیابان انقلاب، پلاک ۲۹۲/۱
تلفن:  ۶۶۱۷۶۸۲۵، ۶۶۱۷۶۸۱۲