آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال چهارمین جشنواره بین المللی فیلم یاس
S3 : 16:36:35 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
گفتگوی تیوال با نازنین فراهانی | عکس گفتگوی تیوال با نازنین فراهانی

گفتگوی تیوال با نازنین فراهانی / بازیگر.

گفتگو کننده: رسول حسینی 

علی ژیان این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با سیروس مقدم  | عکس گفتگوی تیوال با سیروس مقدم

گفتگوی تیوال با سیروس مقدم / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی 

علی ژیان این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با حسین کندری | عکس گفتگوی تیوال با حسین کندری

گفتگوی تیوال با حسین کندری / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی 

علی ژیان این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با سعید راد  | عکس گفتگوی تیوال با سعید راد

گفتگوی تیوال با سعید راد / بازیگر.

گفتگو کننده: رسول حسینی 

علی ژیان این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با بهمن کامیار  | عکس گفتگوی تیوال با بهمن کامیار

گفتگوی تیوال با بهمن کامیار / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی 

علی ژیان این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
علی ژیان این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
علی ژیان این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
محمد عسگری و علی ژیان این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با مجید رجبی معمار | عکس گفتگوی تیوال با مجید رجبی معمار

گفتگوی تیوال با مجید رجبی معمار / مدیرعامل خانه هنرمندان.

گفتگو کننده: رسول حسینی 

علی ژیان این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با دکتر سید مصطفی ابطحی | عکس گفتگوی تیوال با دکتر سید مصطفی ابطحی

گفتگوی تیوال با دکتر سید مصطفی ابطحی / دبیر چهارمین جشنواره بین المللی فیلم یاس.

گفتگو کننده: رسول حسینی 

علی ژیان این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با سیمون سیمونیان | عکس گفتگوی تیوال با سیمون سیمونیان

گفتگوی تیوال با سیمون سیمونیان /  مدیر دبیرخانه و عضو هیئت داوران چهارمین جشنواره بین المللی فیلم یاس.

گفتگو کننده: رسول حسینی 

علی ژیان این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با محمود ناظری و عرفان قاسم پور | عکس گفتگوی تیوال با محمود ناظری و عرفان قاسم پور

گفتگوی تیوال با محمود ناظری و عرفان قاسم پور / کارگردان و تهیه کننده.

گفتگو کننده: رسول حسینی 

علی ژیان این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
محمد عسگری و علی ژیان این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
مصطفی آذرکمان، زهره ص، محمد عسگری و علی ژیان این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
مصطفی آذرکمان، زهره ص، محمد عسگری و علی ژیان این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با آواریس تنظیفی و شهرام شکوفیان | عکس گفتگوی تیوال با آواریس تنظیفی و شهرام شکوفیان

گفتگوی تیوال با آواریس تنظیفی و شهرام شکوفیان / .

گفتگو کننده: رسول حسینی 

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با یدالله صمدی | عکس گفتگوی تیوال با یدالله صمدی

گفتگوی تیوال با یدالله صمدی / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی 

علی ژیان این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با علی رویین تن | عکس گفتگوی تیوال با علی رویین تن

گفتگوی تیوال با علی رویین تن / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی 

علی ژیان این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با سهیلا پورمحمدی | عکس گفتگوی تیوال با سهیلا پورمحمدی

گفتگوی تیوال با سهیلا پورمحمدی / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی 

علی ژیان این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با ثریا قاسمی | عکس گفتگوی تیوال با ثریا قاسمی

گفتگوی تیوال با ثریا قاسمی / بازیگر.

گفتگو کننده: رسول حسینی 

زهره ص و علی ژیان این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید