تیوال گردش تهران گردی |خیابان لاله زار|
T1 : 14:41:40
  شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومانزمان: شنبه ۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۵ - ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰

موسسه ژیوار با همکاری تیوال برگزار می‌کند:

پیاده‌روی در یکی از قدیمی‌ترین خیابان‌های دارالخلافه ناصری که به نام‌های متعددی مانند شانزه لیزه تهران و یا خیابان عشاق خوانده می‌شده است. در این گشت نیم روزه قصد شرح وقایع گذشته بر این خیابان را داریم. هم چنین با گذر از بناهای بجا مانده از این خیابان توضیحاتی درباره سینماها، تماشاخانه‌ها و کافه‌های لاله زار داده خواهد شد و گذری پیرامونی از بناهای مشیرالدوله، خانه دایی جان ناپلئون، خانه صادق هدایت و بقایای گراند هتل تهران خواهیم داشت.

ایستگاه مترو دروازه دولت خروجی سعدی (جنوبی)