تیوال گردشگری | ویترین گردش‌ها
S3 : 18:53:16
گردش‌ها

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

۰٫۰
📍︎ موسسه طبیعت
📅︎ از نیمه دوم خرداد ۹۸ - روزهای فرد
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
٪۵
ظرفیت محدود است.

گردش سقراطی |برنامه یازدهم: باغ گیاه‌شناسی و گفتگویی با موضوع زندگی در تهران|

۰٫۰
📅︎ جمعه ۰۶ اردیبهشت ساعت ۱۰:۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |شهرک سینمایی غزالی|

۰٫۰
📅︎ پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ساعت ۰۸:۳۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه جهانگردی ارزان

۰٫۰
📍︎ موسسه طبیعت
📅︎ پنجشنبه ۱۹ تا ۲۰ اردیبهشت
۵۳۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
٪۱۰

گردش راه آهن |ریل‌رو|

۴٫۹
📅︎ هر هفته پنج‌شنبه‌ها
۲۰۰,۰۰۰ و ۱۷۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش کاشانه‌های کاشان

۰٫۰
📅︎ پنجشنبه ۰۵ تا ۰۶ اردیبهشت
۵۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش سلطان گنبدها

۰٫۰
📅︎ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ اردیبهشت
۴۷۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش دامغان

۰٫۰
📅︎ پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت
۲۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش کاشان‌گردی با «تجربه گردشگری شهری»

۰٫۰
📅︎ پنجشنبه ۰۵ اردیبهشت
۱۸۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

۰٫۰
📍︎ موسسه طبیعت
📅︎ از اسفند ۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان تاریخی و فرهنگی

۰٫۰
📍︎ موسسه طبیعت
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۳۱ شهریور ساعت ۱۷:۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

۰٫۰
📍︎ موسسه طبیعت
📅︎ ۳۰ آبان تا ۳۱ خرداد
۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته