تیوال گردشگری | ویترین گردش‌ها
S2 : 09:02:33
گردش‌ها
نکته مهم: قیمت‌های ارائه شده با توجه به افزایش یا کاهش قیمت پرواز و ارز امکان تغییر دارد.

گردش پله پله تا ملاقات خدا |قونیه|

۰٫۰
📅︎ پنجشنبه ۰۴ تا ۰۹ مهر
۶,۴۵۲,۹۰۰ تا ۵,۱۰۸,۹۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |برج آزادی و برج میلاد|

۰٫۰
📅︎ پنجشنبه ۱۱ مهر ساعت ۰۸:۳۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش راه آهن |ریل‌رو|

۴٫۷
📅︎ هر هفته پنج‌شنبه‌ها ساعت ۰۶:۳۰
۲۰۹,۰۰۰ و ۱۷۹,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۳ تا ٪۱۲

گردش فستیوال غذاهای دریایی ایران

۰٫۰
📅︎ دوشنبه ۱۵ تا ۱۶ مهر
۶۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش خانه موزه بازار |با نگاهی به زندگی زنان قاجار|

۰٫۰
📅︎ پنج‌شنبه‌ ۲۸ شهریور ساعت ۱۰:۰۰
۷۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش دو روزه «گنج ساسانیان»

۰٫۰
📅︎ پنجشنبه ۱۸ تا ۱۹ مهر
۶۹۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

رویداد بازی رومیزی در الک‌دولک

۰٫۰
📍︎ الک دولک
📅︎ پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |موزه دکتر حسابی|

۰٫۰
📅︎ پنجشنبه ۲۸ شهریور ساعت ۰۸:۳۰
۶۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت محدود است.

گردش رازهای خیابان لاله‌زار

۰٫۰
📅︎ جمعه ۲۹ شهریور
۵۹,۰۰۰ تومان

گردش سرگذشت تئاتر در ایران

۰٫۰
📅︎ پنجشنبه ۲۸ شهریور ساعت ۱۰:۰۰
۷۵,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته