تیوال گردشگری | ویترین گردش‌ها
S1 : 06:34:11
گردش‌ها

گردش خیابان سی تیر |پیاده‌روی در گذر ادیان|

📅︎ پنج‌شنبه ۱ شهریور
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

دوره آموزشی کمک‌های اولیه |پیشرفته|

📍︎ موسسه طبیعت
📅︎ ۰۲ اردیبهشت تا ۰۲ دی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
٪۵

گردش بهارستان‌گردی |روایتی از رویدادهای دوره‌ی قاجار و پهلوی|

📅︎ جمعه ۲۶ مرداد
۴۳,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش «داستان یک کودتا»

📅︎ پنجشنبه ۲۵ مرداد
۷۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش روایت تولد طهران |شهرموزه اودلاجان|

📅︎ جمعه ۲۶ مرداد
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گردش تهران‌گردی |به زبان انگلیسی|

📅︎ سه‌شنبه ۳۰ مرداد
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

دوره آموزشی راهنمایان تاریخی و فرهنگی

📍︎ موسسه طبیعت
📅︎ ۰۱ خرداد تا ۰۱ اسفند
۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
٪۵

گردش تجریش‌گردی |روایتی دیگر از تاریخ و عشق|

📅︎ پنجشنبه ۲۵ مرداد
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برنامه‌های گذشته