تیوال گردشگری | ویترین گردش‌ها
S2 : 18:33:49
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |باغ موزه قصر|

۰٫۰
📅︎ پنجشنبه ۲۰ تیر ساعت ۰۸:۳۰
۶۰,۰۰۰ تومان

گردش یک سفر یک کتاب |همراه با منصور ضابطیان در گیلان|

۰٫۰
📅︎ پنجشنبه ۱۳ تا ۱۴ تیر
۴۹۵,۰۰۰ تومان
ظرفیت محدود

گردش کاخ گلستان، نمادها و اسطوره‌ها |با همراهی نازیلا ناظمی|

۰٫۰
📅︎ پنجشنبه ۰۶ تیر ساعت ۱۰:۰۰
۵۵,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |موزه تماشاگه زمان|

۰٫۰
📅︎ سه‌شنبه ۰۴ تیر ساعت ۰۸:۳۰
۶۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت محدود

گردش تهران قدیم |با نگاهی به تاریخ اجتماعی|

۰٫۰
📅︎ جمعه ۳۱ خرداد ساعت ۰۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |کاخ سعدآباد|

۰٫۰
📅︎ پنجشنبه ۲۳ خرداد ساعت ۰۸:۳۰
۶۰,۰۰۰ تومان

رویداد روز جهانی بازی رومیزی در کافه فکر لاهیجان

۰٫۰
📍︎ کافه فکر لاهیجان
📅︎ جمعه ۱۷ خرداد
۵,۰۰۰ تومان

رویداد روز جهانی بازی رومیزی در مجموعه هایو

۰٫۰
📍︎ مجموعه هایو
📅︎ جمعه ۱۷ خرداد
۵,۰۰۰ تومان

رویداد روز جهانی بازی رومیزی در کافه برد

۰٫۰
📍︎ کافه برد
📅︎ جمعه ۱۷ خرداد
۵,۰۰۰ تومان

رویداد روز جهانی بازی رومیزی در کافه گیک

۰٫۰
📍︎ کافه گیک
📅︎ جمعه ۱۷ خرداد
۵,۰۰۰ تومان

رویداد روز جهانی بازی رومیزی در کافه فکر

۰٫۰
📍︎ کافه فکر
📅︎ جمعه ۱۷ خرداد
۵,۰۰۰ تومان

رویداد روز جهانی بازی رومیزی در زمین باهمزی

۰٫۰
📍︎ زمین باهمزی
📅︎ جمعه ۱۷ خرداد
۵,۰۰۰ تومان

رویداد روز جهانی بازی رومیزی در موسسه صریر یزد

۰٫۰
📍︎ موسسه صریر یزد
📅︎ جمعه ۱۷ خرداد
۵,۰۰۰ تومان

رویداد روز جهانی بازی رومیزی در بردلند

۰٫۰
📍︎ بردلند رفسنجان
📅︎ جمعه ۱۷ خرداد
۵,۰۰۰ تومان

رویداد روز جهانی بازی رومیزی در رستوران فکری

۰٫۰
📍︎ رستوران فکری گرگان
📅︎ جمعه ۱۷ خرداد
۵,۰۰۰ تومان

رویداد روز جهانی بازی رومیزی در کافه کتاب هزاردستان

۰٫۰
📍︎ کافه کتاب هزاردستان
📅︎ جمعه ۱۷ خرداد
۵,۰۰۰ تومان

رویداد روز جهانی بازی رومیزی در رستوران فکری بجنورد

۰٫۰
📍︎ رستوران فکری بجنورد
📅︎ جمعه ۱۷ خرداد
۵,۰۰۰ تومان

رویداد روز جهانی بازی رومیزی در مجموعه «مثل خودت باش»

۰٫۰
📍︎ مثل خودت باش
📅︎ جمعه ۱۷ خرداد
۵,۰۰۰ تومان

رویداد روز جهانی بازی رومیزی در کافه بازی نخطه‌خط

۰٫۰
📍︎ نخطه خط
📅︎ جمعه ۱۷ خرداد
۵,۰۰۰ تومان

رویداد روز جهانی بازی رومیزی در آکادمی علمی لیماک

۰٫۰
📍︎ لیماک
📅︎ جمعه ۱۷ خرداد
۵,۰۰۰ تومان