تیوال گردشگری | عکس‌ها | آبیدر زمستانی
S3 : 17:02:26

آبیدر، کوهی است مشرف به شهر سنندج در غرب ایران با ارتفاعی حدود ۲۵۵۰ متر. کوه آبیدر به دلیل نزدیکی آن به شهر سنندج و بلند بودن آن نسبت به تپه‌های اطراف به عنوان یکی از تفرجگاه‌های اصلی مردم شهر سنندج، خصوصاً در فصل زمستان به‌شمار می‌رود.

عکس:کیوان فیروزه‌ای / تسنیم

۱۵ اسفند ۱۳۹۷