تیوال گردشگری | عکس‌ها | جنگل آبی،‌ بلژیک
S3 : 11:20:50

در اواسط ماه آوریل جنگلی Hallerbos در بلژیک با شکوفه‌های آبی فرش می‌شود و از جاذبه‌های این منطقه است.

عکس: رویترز

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸