تیوال گردشگری | عکس‌ها | پرندگان دریایی در سواحل بوشهر‎
S2 : 11:42:23

با حضور پرندگان مهاجر در بوشهر، چهره این شهر تغییر کرده است و غذا دادن به این پرندگان یکی از تفریحات خوشایند برای مسافران این شهر.

عکس: عباس حیدری / ایرنا

۱۰ بهمن ۱۳۹۷