تیوال گردشگری | عکس‌ها | کارناوال ونیز
S3 : 09:08:02

کارناوال ونیز ( Carnival of Venice ) از قدیمی ترین و مشهور ترین جشنواره های جهان است که این روزا در ونیز در حال برگزاری است. این کارناوال نمایشی از فرهنگ و هنر ایتالیا است که گویی سوار قایقش کرده اند تا روی آب و از میان کانال های باریک شهر به میدان اصلی رسیده و مورد تحسین همگان قرار گیرد. این کارناول شگفت انگیز صبح روز چهارشنبه ای که آن را چهارشنبه توبه یا چهارشنبه خاکستری می نامند آغاز می شود و به مدت یازده روز تا قبل از زمان روزه داری مسیحیان ادامه می یابد. افرادی با ماسک بر قایق هایی از دور دست به سمت کانال های آبی شهر می آیند و به میدان اصلی شهر با نام ” St. Mark’s Square ” می رسند.

این میدان زمانی میزبان جشن باشک برای نشان دادن قدرت دولت ونیز بوده است. در سال ۱۱۶۲، زمانی که دوک ونیزی”ویتاله میچیلی دوم” نقشه “اولریش دوم” و ۱۲ توطئه گر دیگر را نقش بر آب می کند، در ازای بخشش آنها، خراج سالیانه ۱۲ عدد نان، ۱۲ گاو نر و ۱۲ خوک را تعیین می نماید. مردم در گذشته در چهارشنبه ای که جشن در آن برگزار می شود، به میدان می آمدند تا خراج توطئه گران را ذبح کنند و پیروزی دولت شان را جشن بگیرند.

این روزها هم مثل آن سال ها رقص و پایکوبی، تردستی و شعبده بازی برپا می شود و در انتهای روز دهم به بهترین ماسک جایزه می دهند.

عکس: رویترز

۳۰ بهمن ۱۳۹۷