تیوال گردشگری | عکس‌ها | زنان ایل قشقایی در روزهای سخت کوچ
S3 : 23:59:44

با گرم شدن هوا کوچ نشینان ایل قشقایی به سمت قشلاق و مناطق خنک‌تر کوچ می‌کنند، در این جابه جایی زنان نقش مهم و کلیدی دارند، از هدایت دام‌ها تا نگهداری از کودکان، آشپزی و...

عکس: ایرنا

۱۳ خرداد ۱۳۹۸