آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال گردشگری | عکس‌ها | طبیعت پاییزی، گلستان
S3 : 23:08:48 | com/org

زردی برگ درختان در فصل پاییز، کوه ها و جنگل های مناطق کوهستانی را بیشتر از همیشه زیبا می‌کند و از سوی دیگر طبیعت استان گلستان ، که استانی در دامنه کوه است بیشتر نمود میدهد .جنگل‌های استان گلستان در فصل پاییز با نمایی زیبا از رنگ های زرد و نارنجی اش طبیعت بکر خود را به رخ می‌کشد.

عکس:محمد نسایی / تسنیم

۱۲ آذر ۱۳۹۸