تیوال گردشگری | عکس‌ها | آسبادهای نشتیفان
S2 : 01:46:41

آسبادهای (آسیاب های بادی) نشتیفان در شهرخواف استان خراسان رضوی از ممتازترین و بزرگترین مجموعه های خشت، گل و چوبی و البته قدیمی ترین بنا از این نوع در جهان است که با تلفیق هنر و فناوری، همچنان در خدمت مردمان دیروز و امروز بوده و هست. وجه تسمیه «نشتیفان» به علت شدت وزش بادهای موسمی۱۲۰ روزه در منطقه است و حدود۶ قرن است که به این نام خطاب می شود و چون این منطقه در معرض «نیش توفان» های بسیار شدید بوده، آن را چنین نامیده اند. آسبادهای نشتیفان خواف در صف اول ثبت در فهرست جهانی یونسکو قرار دارد.

عکس: امین رحمانی / ایرنا

۰۴ دی ۱۳۹۷