تیوال گردشگری | عکس‌ها | بهار خراسان شمالی
S3 : 21:34:53

بهار فصل رنگ‌ها و زیبایی‌هاست .جلوه زیبایی‌ها در طبیعت بهاری بجنورد خراسان شمالی.

عکس: مریم داورنیا / مهر

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸