آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال گردشگری | عکس‌ها | برداشت زعفران
S3 : 19:53:13 | com/org

خراسان جنوبی پیشتاز تولید بهترین زعفران در جهان است. به همین منظور قاینات را پایتخت زعفران جهان می نامند. زعفران تولید شده در خراسان جنوبی، به علت برداشت گل زعفران قبل از طلوع آفتاب و برداشت غنچه قبل از بازشدن از کیفیت، عطر و قدرت رنگ دهی بالایی برخوردار است و مشتریان زیادی در کشورهایی همچون آلمان، آمریکا، اسپانیا و حاشیه خلیج فارس دارد.

عکس: محسن نوفرستی / مهر

۱۴ دی ۱۳۹۸