تیوال گردشگری | عکس‌ها | گزارش تصویری از اولین مسابقه استارت‌آپ گردشگری گاسترونومی ایران (روز نخست)
S2 : 22:15:26

در روز اول اجرای برنامه ابتدا داوران به سخنرانی در مورد اهمیت گردشگری غذا و تاثیر مستقیم آن در صنعت گردشگری پرداختند و بعد از آن تسهیل‌گر برنامه به شرح چگونگی اجرای برنامه برای مهمانان پرداخت.
در مرحله بعد افرادی که ایده خاصی در زمینه گردشگری خصوصا گردشگری غذا داشتند چند دقیقه‌ای فرصت داشتند تا ایده خود را نوشته و به تسهیل‌گر برنامه تحویل دهند تا توسط او خوانده و برای جمع مطرح شود.
بعد خواندن اسم و نام ایده آنها وقت داشتند تا یک دقیقه ایده خود را در مقابل جمع مطرح کنند. بعد از اتمام و بازگو کردن ایده‌ها که مجموعا۳۶ ایده مطرح شد، مهمانان توسط برگه‌هایی که در اختیارشان قرار گرفته بود باید به سه ایده برتر از نظر خودشان رای می‌دادند.
بعد از اتمام رای گیری و شمارش آرا، ۸ ایده انتخاب شدند و هرکدام ضمن بازگو کردن مجدد ایده خود در مقابلمهمانان به تشکیل تیم با افراد شرکت‌کننده در این رویداد پرداختند که تعداد هر کدام از تیم‌ها حداقل باید۶ نفر می‌بودند. مهمانان با توجه به ویژگی‌های هر ایده در صورت تمایل به شخص ارایه‌دهنده ایده درخواست همکاری و تیم شدن می‌دادند.
در انتها و بعد از تشکیل تیم‌ها، نفرات تیم‌ها به مجریان برگزاری اعلامشد تا در روز بعد به کار کردن بر روی ایده بپردازند، البته در روزهای بعد منتورها به تیم‌ها کمک کرده و به آنها مشاوره خواهند داد.

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸