آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال گردشگری | عکس‌ها | برداشت سنتی گندم
S3 : 16:22:21 | com/org

در روستای یانه‎سر شهرستان بهشهر استان مازندران به علت کوهستانی بودن و عدم استفاده از ماشین‌های صنعتی، برداشت گندم به طریق سنتی و با داس انجام می‌شود و زمین داران هر منطقه به کمک خانواده خود و استفاده از نیروی انسانی اقدام به برداشت گندم می‌کنند. گفتنی است علیرغم خشکسالی‌های پیاپی، برای چهارمین سال ایران به همت کشاورزان در تولید گندم خودکفا شد.

عکس:فائزه کابلی / خبرنگاران

۰۲ مرداد ۱۳۹۸