تیوال گردشگری | عکس‌ها | جشنواره ملی آش زنجان
S3 : 04:40:01

چهاردهمین جشنواره ملی آش ایرانی از ۲۲ مرداد آغاز شده و تا ۲۷ مردادماه در مجموعه گردشگری گاوازنگ زنجان برگزار می‌شود.

عکس: مهدی الماسی / مهر

۲۷ مرداد ۱۳۹۸