تیوال گردشگری | عکس‌ها | شب‌های زاینده‌رود
S3 : 05:03:08

جاری شدن آب زاینده‌رود فرصتی شده تا شب‌های گرم تابستان در کنار خنکای رود دلپذیر شود.

عکس:محمدرضا جعفری / خبرنگاران

۱۹ تیر ۱۳۹۸