تیوال | لیلا عبدی: دستهایم را بالا میبرم دانه های سبز دعایم را بیاد
S3 : 03:52:55
دستهایم را بالا میبرم

دانه های

سبز

دعایم را

بیاد تو

می اندازم...

کی برآورده میشوی؟؟

خدا میداند...

لیلا ... دیدن ادامه » عبدی
بانو لیلای جان...
عالی ست...
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
خدا می داند
دانه های سبز دعایم را به یاد تو می اندازم
.
.
بسیار عالی لیلا بانو
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
خدا می داند...

زیباست
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
یک شعر با تخیل خیلی بالا
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
کی برآورده میشوی؟؟
عالی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
دلم لرزید دختر جان
خیلی نزدیک به دل آدم
تصویر آواتارت چه قشنگه.انگار برای این شعر ساخته شده
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
رویا بانوی عزیزم...
سپاس از لطفتان بانو جان.عالی نگاه مهربان شماست..
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
عاطفه بانوی عزیزم...
متشکرم از لطف شما که اعلای وجودید در مهر...
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
عمو فرهاد عزیز...
سپاس از لطفتان....
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
جناب خورد چشم عزیز...
سپاس از نظر ارزشمندتان..
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
گلبوی نازنینم...
سپاس ازلطفتان بانو جان..
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
آقای مصطفی .خ محترم...
سپاس از لطفتان.تصویرهم آخرین نقاشی بنده ست.از تعریفتان سپاسگزارم.
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
دانه های
سبز
دعا

زیبا
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
آقای خسروی عزیز...
سپاس از لطفتان..
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
کی برآورده می شود خدایا.....
۰۷ تیر ۱۳۹۴
روزی..
وقتی...
وساعتی..خواهی آمد وبر آورده خواهی شد...
درست مثل شیرینترین خاطره ی کودکی...
۰۷ تیر ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید