آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | بیتا نجاتی درباره نمایش خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی: جامه دار: تهران ِ بَنگ و چرخ و هپروت تهران ِ بگیر و ببند و خروش خنده
S3 : 21:42:14 | com/org
جامه دار: تهران ِ بَنگ و چرخ و هپروت
تهران ِ بگیر و ببند و خروش
خنده سیری چند؟
نفس کِش و قداره بند فالی چند؟
تهران ِ چاله و چنار
شلیته و انار
قداره زخمی چند؟
تهران فلک و تاول
مشاته و قداره
خر داغ کرده
دوله و سلطنته کیلو چند؟
میرزا تقی سیخی چند؟
تهران ِ خر داغ کرده...
۲۵ آبان ۱۳۹۴
مینای عزیز، یرما نوشته فدریکو گارسیا لورکاست که دکتر رفیعی هم آن را اجرا کرده.
نمایشنامه را نخواندم ولی اجرا را دیدم.
۰۷ آذر ۱۳۹۴
چون خانم نجاتی نقد تان را که مربوط به نمایش یرما بود خواندم خدمتان عرض کردم . سپاس .
۲۰ آذر ۱۳۹۴
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید