تیوال | بیتا نجاتی درباره نمایش خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی: جامه دار: تهران ِ بَنگ و چرخ و هپروت تهران ِ بگیر
S2 : 18:07:03
جامه دار: تهران ِ بَنگ و چرخ و هپروت
تهران ِ بگیر و ببند و خروش
خنده سیری چند؟
نفس کِش و قداره بند فالی چند؟
تهران ِ چاله و چنار
شلیته و انار
قداره زخمی چند؟
تهران فلک و تاول
مشاته و قداره
خر داغ کرده
دوله و سلطنته کیلو چند؟
میرزا تقی سیخی چند؟
تهران ِ خر داغ کرده...
۲۵ آبان ۱۳۹۴
تهران بگیر و ببند و خروش ...
سپاس که این خاطره های خوش رو با دقت تمام ثبت میکنید.
۲۵ آبان ۱۳۹۴
خواهش جناب اختر
تاثیر همه این مونولوگ ها با صدای نافذ سیامک صفری و موسیقی تاثیرگذار فردین خلعتبری دوچندان می شود.
۲۶ آبان ۱۳۹۴
سرکار خانم نجاتی برای دیالوگی که نقل کردید ، ساخته شد :

http://tinyurl.com/TaghiKhan
۲۷ آبان ۱۳۹۴
مرسی شکیبای عزیز چقدر خوبست
۲۷ آبان ۱۳۹۴
این دیالوگ رو خیلی خوشم امد
بااجازه ت ذوباره کپی پیست میکنم
۳۰ آبان ۱۳۹۴
اجازه من دست شماست وحید جان
البته نمیدونم چقدرش منطبق بر متن نمایشنامه است.
۳۰ آبان ۱۳۹۴
نما یش نامه یرما کار گذشته استاد رفیعی را خواندید ؟
۰۶ آذر ۱۳۹۴
منتطر پاسخ هستم.
۰۷ آذر ۱۳۹۴
مینای عزیز، یرما نوشته فدریکو گارسیا لورکاست که دکتر رفیعی هم آن را اجرا کرده.
نمایشنامه را نخواندم ولی اجرا را دیدم.
۰۷ آذر ۱۳۹۴
چون خانم نجاتی نقد تان را که مربوط به نمایش یرما بود خواندم خدمتان عرض کردم . سپاس .
۲۰ آذر ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید