کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | mahdieh fiez: ماه بالای سر آبادی است اهل ابادی در خواب است باغ
S3 : 12:06:12 | com/org
ماه بالای سر آبادی است

اهل ابادی در خواب است

باغ همسایه چراغش روشن،

من چراغم خاموش

ماه تابیده به بشقاب خیار، به لب کوزه آب

غوک ها می خوانند

مرغ حق هم گاهی

کوه نزدیک است، پشت افراها، سنجد ها

و بیابان پیداست

سنگ ها پیدا ... دیدن ادامه ›› نیست، گلچهه ها پیدا نیست

سایه ها یی از دور، مثل تنهایی آب، مثل آواز خدا پیداست

نیمه شب بباید باشد

دب اکبر آن است، دو وجب بالاتراز بام

آسمان آبی نیست، روز ابی بود

یاد من باشد فردا، بروم باغ حسن گوجه و قیسی بخرم

یاد من باشد فردا لب سلخ، طرحی از بز ها بردارم،

طرحی از جارو ها، سایه ها شان در آب

یاد من باشد , هر چه پروانه که می افتد در آب , زود از آب

درآورم

یاد من باشد فردا لب جوی، حوله ام را هم با چوبه بشویم

یاد من باشد تنها هستم

ماه بالای سر تنهایی است

من عاشق این شعر سهرابم!
مخصوصا دو خط پایانیش بعد از اون همه روزمرگی بدجور توی جونت می شینه.
یک دنیا تشکر از این انتخاب محشرت مهدیه جان.
۲۹ شهریور ۱۳۹۳
سهراب بی نظیره و همچنین سلیقه شما.
سپاس
۳۰ شهریور ۱۳۹۳
ممنون از شما دوستان.
مرسی از شما غریب .باعث افتخار اشنایی با شما.
۳۰ شهریور ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید