تیوال | تینا: یه روز موسیو ابراهیم از من پرسید "چرا هیچ وقت
S3 : 17:34:31
یه روز موسیو ابراهیم از من پرسید "چرا هیچ وقت لبخند نمی‌نزی، مومو؟"
این سوال مثل یه مشت خورد تو صورتم؛ مثل یه ضربه ی محکم که انتظارش رو نداشتم!
گفتم "لبخند فقط مال پولدارست مسیو ابراهیم؛ من توان مالیشو ندارم."
حتما برای این که لجم رو در بیاره شروع کرد به خندیدن و گفت "لابد فکر می کنی که من پولدارم!؟"
- "صندوق شما همیشه پر از اسکناسه موسیو؛ کسی رو نمی شناسم که در عرض روز این قدر اسکناس ببینه!"
"اما من با این اسکناسا باید تا آخر ماه پول جنسا و اجاره رو بپردازم، می دونی، چیز زیادی ازش باقی نمی مونه!" و بیش تر خندید. مثل این که می خواست کفر منو در بیاره
- " مسیو ابراهیم وقتی می گم لبخند فقط ما پولداراس، می خوام بگم که مال آدمای خوشبخته"
موسیو گفت " نه! اشتباه می کنی. این لبخنده که آدما رو خوشبخت می کنه مومو."

موسیو ابراهیم ... دیدن ادامه » | امانوئل اشمیت
اگه از شخصیت موسیو ابراهیم و حس و حال فراوونش برای زندگی لذت می بری خوندن "زوربای یونانی" شاهکار "نیکوس کازانتزاکیس" رو پیشنهاد می کنم. سپاس فراوان بابت این اشتراک خوب
۰۴ آذر ۱۳۹۳
ممنون مصطفی ، مرسی از پیشنهادت ،حتما میخونمش
۱۶ آذر ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید