آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | بیتا نجاتی درباره فیلم استراحت مطلق: اگر بخواهم چکیده حرف فیلمساز را از دریچه نگاه خود بیان کنم، خواهم گفت
S3 : 21:12:44 | com/org
اگر بخواهم چکیده حرف فیلمساز را از دریچه نگاه خود بیان کنم، خواهم گفت : هیاهوی بسیار برای هیچ.
این تفسیر تنها مخصوص استراحت مطلق نیست بلکه بیانیه همه آثار کاهانی است.
استراحت مطلق از سوی دیگر تعبیر رهایی از همه رنجها و دل مشغولی های انسان با پایان پذیرفتن حیات زمینی اوست.آنچه در این اثر شاهدیم ترکیبی از کاراکترهایی در موقعیتهای مختلف نسبت به هم است که یکی مثبت و دیگری منفی جلوه می کند لکن آنچه باید دیده شود اینست که پایان، همیشه همان است.دانستن این مهم، شاید تلنگری باشد برای انسان ؛ انسانی که همه عمر سعی در ستیز با هم نوع خود برای کسب آنچه از او دریغ شده یا حقی که ضایع شده دارد، چه به آن دست یابد( حال به حق باشد یا ناحق ) چه نه، فقدانش اثری بر جریان حیات دیگران نخواهد داشت؛ گویی گلوله ای از گردش در حلقه حیات خارج می شود ولی چرخش ادامه دارد.
کاهانی در آغاز فیلم، مرگ کاراکتر زن اصلی را به ما نشان می دهد آن هم با پوچ ترین نوع آن، تصادف ولی ما با اینکه به این نتیجه واقفیم، باز با داستان او همراه می شویم جانب او را می گیریم و از کاراکتر مقابلش متنفر می شویم که البته اثر هم می خواهد ما چنین ببینیم.
بلکه بیانیه همه آثار کاهانی است!!
با این قسمت از نوشته خوبتان موافق نیستم خانم نجاتی عزیز
انصافا همه آثار کاهانی را نمیتوان"هیاهوی بسیار برای هیچ" خواند.
۲۴ فروردین ۱۳۹۴
تعبیر مخاطبین از شخصیت آدمهای فیلم بستگی به وسعت دید و برداشت های ایشان دارد.منتها آنچه برجسته تر می نماید شخصیت منفی شوهر سابق سمیرا و مظلوم واقع شدن سمیراست.قطعا هیچ انسانی کاملا سفید یا سیاه نیست و حتما فیلمساز نیز این نکته را مدنظر داشته منتها درصد ناخالصی کاراکترهای مرد نسبت به زن بیشتر است.
۲۶ فروردین ۱۳۹۴
بهترین توصیف برای این فیلم همین بود خانم نجاتی. هیاهوی بسیار برای هیچ!
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید