تیوال | جواد بیات درباره فیلم نهنگ عنبر:
S2 : 23:08:29
تراژدیِ نسل های گذشته کمدیِ نسل های آینده میشه
جواد جان خوبی؟
خیلی وقته نبودی
۰۳ تیر ۱۳۹۴
آره درگیر بودم
تو خوبی سیاوش ؟
چه خبر ؟
۰۳ تیر ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید