تیوال | baharinbahar: رنگ بزن دست‌های سیاهِ مرا که بی رمق افتاده است در
S3 : 21:41:02
رنگ بزن
دست‌های سیاهِ مرا
که بی رمق
افتاده است

در عزای
از دست دادن
برقِ ناخن‌هایش

رنگ بزن
و بیش از این
مگذار
سیاه بماند
دهانه‌ی روزگاراز: این روزها ...