تیوال | رضا قسمتی درباره نمایش بیضایی: تو نمرده‌ای در خوابی . . . شمایان نمرده‌اید در
S3 : 03:53:03
رضا قسمتی
درباره نمایش بیضایی i
تو نمرده‌ای در خوابی
.
.
.
شمایان نمرده‌اید در خوابید
.
.
.
تو نمرده‌ای در خوابی
.
.
.
شمایان نمرده‌اید در خوابید
.
.
.
آقا رضا، شما نمایش رو یکشنبه دیدید؟ بلیت رو به صورت حضوری خریدید؟
۱۳ آبان ۱۳۹۴
بله. بنده نمایش رو یکشنبه دیدم و یک ساعت زودتر رفتم و بلیت رو حضوری خریدم. خیلی خوشحال شدم از اینکه سالن پر شده بود :-)
۱۴ آبان ۱۳۹۴
بلیت رو حضوری به قیمت 7500 تومن خریدید؟
۲۳ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید