تیوال | بیتا نجاتی درباره نمایش خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی: جامه دار : اینجا تهرانه پایتخت گرسنگی و تراخم و دستهای
S2 : 18:23:04
جامه دار : اینجا تهرانه
پایتخت گرسنگی و تراخم و دستهای پینه بسته
پایتخت نوکری و کاسه لیسی و خودفروشی
کجایی میرزا تقی خان
کجای این معرکه ای
نیست
گمشده این میرزا تقی خان

میون آیینه ها و گچ بری های این کاخ
کالسکه ها و سورچی ها
سرداری ها و پیچه ها و شلیته ها
بزک و دروغ و خواجه ها گمشده

پایتخت نوکری و کاسه لیسی و خودفروشی ....
۲۳ آبان ۱۳۹۴
درود بر شما بانوی بزرگوار...
۰۴ آذر ۱۳۹۴
درود بر شما جناب سپهری
۰۵ آذر ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید